Våra tjänster

Löneadministration

  • Lönebearbetningar
  • Löneutbetalningar
  • Lönebesked
  • Kontrolluppgifter

Den löpande lönehanteringen sköter vi där vi utifrån tidrapporter etc upprättar lönebesked med utbetalningsunderlag. Vi sänder ut lönebesked till de anställda samt upprättar kontrolluppgifter vid årets slut.