Deklaration

Deklarationer och skatter

  • Bolagsdeklarationer
  • Deklarationer för enskilda näringsidkare
  • Handelsbolagsdeklarationer
  • Inkomstdeklarationer för privatpersoner
  • Skatteutredningar
  • Övriga skattefrågor

Vi upprättar deklarationer för bolag samt delägarna. När det uppkommer skatteärenden hjälper vi till med besvärsskrivelser och överklaganden till skatteverket.

Deklaration stress är inget vidare men var lugn vi hjälper dig! Ibland är det ok att be om hjälp. Då får du mer tid över för det du kan bäst.

deklaration

Deklaration kallas den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare lämnar till Skatteverket som sker månadsvis. Termen skall inte sammanblandas med självdeklaration. Skattedeklarationen lämnas in den 12:e varje månad under förutsättning att företaget har en årsomsättning understigande 40 miljoner, annars skall den vara inlämnad den 26:e, och samma dag skall den skatt och de avgifter som redovisas i deklarationen också vara inbetalda på den skattskyldigas skattekonto. I deklarationen redovisar man arbetsgivaravgifter och avdragna skatter för sina anställda avseende månaden innan deklarationen lämnas in samt den utgående och ingående momsen för månaden innan dess. De båda delarna av skattedeklarationen avser således inte samma redovisningsperiod (månad). (citat wikipedia) Den som endast har låg omsättning i sin näringsverksamhet, kan i stället för att vara deklarationsskyldig varje månad registreras för att lämna uppgifter om momsen i sin deklaration i stället. För handelsbolag och kommanditbolag gäller emellertid att de alltid skall lämna skattedeklaration, men har de låg omsättning kan de registreras för att lämna årlig skattedeklaration istället för varje månad. Mindre företag kan också välja att endast lämna in skattedeklarationen för moms var tredje månad (feb, maj, aug, nov) för tre månader i taget, t.ex. avser skattedeklarationen i maj momsen för månaderna januari – mars.

Here you can create the content that will be used within the module.